תכניות המצוינות

אנו מאמינים שיצירת בסיס איתן במדע ובטכנולוגיה, וחיבור לתחום כבר בגיל צעיר יובילו את התלמידים להצלחה בתחומים אלו בהמשך דרכם בחטיבות הביניים, בתיכונים ובאקדמיה.

תכנית המצוינות של עתיד פלוס, הבנויה במתכונת תלת-שנתית צומחת ומלווה את הילד מכתה ד’ עד כתה ו’ מאפשרת לתלמידים להתעמק ולהתמקצע בתחומי המדעים והמתמטיקה בצורה חוויתית וחדשנית.

תכנית דה וינצ’י מהווה תכנית המשך לתכנית “גאוס”, בה התלמידים ממשיכים להתמקצע בתחום המתמטיקה והחשיבה הלוגית, ומתקדמים במבוא לעולם הטכנולוגיה והמדע. תלמידי התכנית ילמדו מתמטיקה באופן פעיל, יתנסו בטכנולוגיה ויעסקו בבנייה ותכנות של משחקים, עיצוב גראפי, בניית מודלים מכאניים, וכן יעסקו בנושאים מדעיים כגון: חלל,  כימיה, חומרים בטבע ועוד.

תכנית דה-וינצ’י – על שמו של הגאון רב הפעלים, מייצג את הרב-גוניות בשנה השנייה בה התלמידים מרחיבים את תחום הדעת למדעים וטכנולוגיה.

התכנית משלבת שלושה מסלולים עיקריים:

פעילות חברתית ערכית
מדע פעיל וניסויים מדעיים
מדעי המחשב ורובוטיקה

התכנית מקנה למשתתפיה כלים לחשיבה לוגית ומתמטית ע”י בניית בסיס מתמטי איתן, הכרות ראשונית עם עולם הטכנולוגיה והעשרה בתכנים מדעיים. ילדי גאוס יחזקו וירחיבו את תחום המתמטיקה הנלמד בכיתה באופן חוויתי ומשחקי, תוך העשרת נושאים מדעיים כגון: יסודות בטבע, איכות הסביבה,  אוריינות דיגיטלית ואף יבנו מודלים של מבנים הנדסיים באמצעות חומרים שונים.

תכנית גאוס – על שמו של המתמטיקאי הנודע, תתמקד בעיקרה בחיזוק תחום המתמטיקה.

התכנית משלבת שני תחומים עיקריים:

פעילות חברתית ערכית
העשרה וחשיבה מתמטית

תכנית הסיום בכיתה ו’, מתמקדת בהרחבת הידע המתמטי והכוונת הלמידה לקראת מגמות המדעים והמופ”ת בחטיבות הביניים. במקביל, ילמדו תלמידי התכנית רובוטיקה, גלים ואופטיקה, אנרגיה, אלקטרו-מגנטיקה, מידול והדפסה בתלת-ממד, יבנו מודלים מכאניים ועוד. בתכנית, התלמיד מקבל כלים להמשך דרכו בחיים כאדם, כלומד, וכחוקר המוכן לאתגרי המחר.

תכנית איינשטיין- על שם הפיזיקאי המפורסם – עוסקת בעיקרה בלימודי המדעים וטכנולוגיה.

התכנית משלבת ארבעה מסלולים עיקריים:

פעילות חברתית ערכית
מדע פעיל וניסויים מדעיים
מדעי המחשב ורובוטיקה
העשרה וחשיבה מתמטית